Certiport - Bronze Solution Provider

Proiecte finalizate

 

Proiectul E-UROPa la final

În anul 2015 am experimentat pentru prima dată instrumentele care ajută cetățenii să își facă vocea auzită în Europa și să influențeze politica europeană.

Iată un exemplu de succes despre e-participare și participare civică în general!

 

 

Toate informațiile despre activitățile realizate pot fi consultate pe site-ul dedicat proiectului disponibil aici: http://euparticipation.org 

Broșura proiectului a fost realizată în limba română și poate fi descărcată de cei interesați prin clic pe imaginea de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de proiect (disponibilă în limba engleză) poate fi descărcată AICI.

Raportul proiectului (disponibil în limba engleză) poate fi descărcat AICI.

 

 

Coordonatorul TIC în școală-un pas înainte în învățământul românesc

Beneficiar: Fundația EOS - Educating for an Open Society

Proiectul își propune să realizeze pe baza unui parteneriat interinstituțional la nivel central și local pilotarea și validarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice care vor fi implicate în faza de pilotare, pentru înființarea funcției de coordonator TIC la nivelul instituțiilor de învățământ cu scopul de a asigura acordarea unui suport specializat personalului didactic și managerilor școlari.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea oportunităților de carieră pentru cadrele didactice în forma unei noi poziții denumită coordonator TIC care va contribui decisiv la îmbunătățirea capacității personalului didactic din unitățile de învățământ de a utiliza metode interactive de predare-învățare folosind noile tehnologii ale informației și comunicării;
 • Dezvoltarea de competențe profesionale pentru 24 cadre didactice care își desfășoară activitatea în învățământul preuniversitar din mediul urban și rural la nivel (primar/secundar inferior) din toate județele regiunii pentru a deveni coordonatori TIC în unitățile de învățământ unde activează;
 • Dezvoltarea unui program de formare și a unui Ghid metodologic pentru poziția de coordonator TIC în școală care va servi drept bază pentru dezvoltarea competențelor profesionale și a dezvoltării oportunităților în carieră a cadrelor didactice la nivel național.

Integrarea TIC ca mijloc didactic în procesul de predare-învățare are drept scop îmbunătățirea standardelor educaționale ale elevilor facilitând oportunitățile de dezvoltare care vizează achizițiile și performanțele cognitive ale elevilor, relația școală-comunitate, dezvoltarea instituției școlare și nu în ultimul rând managementul sistemului de învățământ.

Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană (Fondul Social European) – prin programul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în proporţie de 97,91% (628.790 lei).

Parteneri: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Inspectoratul Școlar al Județului Arad, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și Advisory Matters cu sediul în Marea Britanie.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și este implementat de Fundația EOS începând cu luna iulie 2012.

 


Proiectul „Carer+ "Îmbătrânim frumos în comunitate şi la domiciliu: dezvoltarea competenţelor digitale ale lucrătorilor de îngrijire pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor vârstnice”

Acesta se desfășoară în cadrul Programului  Cadru pentru Competitivitate și inovare - secțiunea de sprijinire a politicii privind Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), în parteneriat cu alte 14 organizații din 7 țări europene precum: Franța, Belgia, Austria, Italia, Regatul Unit, Letonia și Suedia.

Fundația EOS este partener în cadrul acestui proiect alături de organizații precum: Institut FEPEM de l’Emploi Familial (coordonatorul proiectului), Fédération des Particuliers Employeurs de France, Telecentre Europe, 3s Unternehmensberatung GmbH, Istituto per la Ricerca Sociale, Università degli Studi di Macerata, King’s College London Learning Institute, Arcola Research Ltd., European Distance and E-Learning Network, Latvian Information and Communication Technology Association, UBIQUIET, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, Latvijas Samariešu apvienības.

Obiectivul generalal acestuia este acela de a contribui la profesionalizarea lucrătorilor de îngrijire la domiciliu si a îngrijitorilor informali prin:

 • Dotarea lucrătorilor de îngrijire europeni cu setul de competenţe digitale necesar pentru sprijinirea persoanelor vârstnice (65+) în utilizarea tehnologiilor TIC şi a celor de Autonomie Asistată la domiciliu, tehnologii care vor îmbunătăţi statutul lor profesional şi vor avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii, autonomiei şi siguranţei celor pe care îi au în îngrijire.

 • Dotarea lucrătorilor de îngrijire, cu un set de competenţe digitale care le va permite să fie mai activi în societate, îmbunătăţind şi diversificând oportunităţile lor de mobilitate în Uniunea Europeană, statusul lor de angajare (acces la locuri de muncă mai bune), dezvoltare personală şi profesională.

Serviciile vor fi pilotate în 5 țări: Franța, Italia, România, Letonia și Suedia. Proiectul pilot Carer+ vizează un total de 500 de utilizatori:

 • 250 de persoanelor vârstnice, care sunt îngrijiţi la domiciliu,

 • 250 de lucrători de îngrijire și îngrijitori informali (precum membrii familiei, voluntari) vor participa la program.

Printre aceștia – 200 de lucrători de îngrijire vor fi implicați în proiect în cadrul unui program de dezvoltare profesională continuă (CPD), şi 50 de îngrijitori informali vor participa prin intermediul unui program de învăţare pentru adulţi. Pe lângă cele 500 de persoane care vor participa la faza pilot, 25 de formatori, câte 5 din fiecare țară care va pilota vor participa la cursul de Formator, cu scopul de a se forma pentru a-i sprijini pe participanții la cursul pilot.  

Profesionalizarea lucrătorilor de îngrijire la domiciliu si a îngrijitorilor informali nu poate fi atinsă fără implicarea actorilor locali, regionali şi naţionali activează în sectorul familial al ocupării forţei de muncă. Din acest motiv, proiectul Carer+ urmăreşte de asemenea, creşterea conştientizării şi promovarea consensului privind profesionalizarea lucrătorilor de îngrijire la domiciliu si a îngrijitorilor din Europa.

Proiectul se va desfășura pe o durată de 36 de luni.

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Proiectul Telecentre Multimedia Academy, finanțat prin programul Grundtvig Lifelong Learning

 

Fundația EOS alături de 8 organizații partenere din Europa, implementează un nou grant în cadrul programului Grundtvig – învățarea pe tot parcursul vieții. Parteneriatul din cadrul proiectului Telecentre Multimedia Academy este format din opt organizații membre, toate fiind active în domeniul educației adulților.

Șapte dintre cele opt organizații sunt telecentre, coordonatorul de proiect fiind rețeaua Telecentre Europe (www.telecentre-europe.org). Cele 7 telecentre implicate în proiect sunt: Telecentar Croația (www.telecentar.com), EOS – Educating for an Open Society Romania (www.eos.ro), Latvian Information and Communication Technology Association (LIKTA), Letonia (www.likta.lv/EN/Pages), Esplai Foundation Spania (www.fundacionesplai.org), Langas i Ateti (LIA) Lituania (www.ekursai.langasiateiti.lt), Demnet -  Hungary – (www.demnet.hu), International Aid Network Serbia - (www.ian.org.rs/english).

Proiectul Telecentre Multimedia Academy are ca scop elaborarea, dezvoltarea şi pilotarea unui program de învăţare în domeniul media adresat adulţilor. Programul va oferi cursanților abilităţi legate de înţelegerea, utilizarea şi producerea de materiale mass-media bazate pe TIC, incluzându-le pe cele audio-vizuale şi fotografia. Proiectul va face un pas înainte înspre oferta de învăţare pentru educaţia adulţilor, urmărind următoarele obiective:

 • Investigarea programelor și a cursurilor disponibile în domeniul educației adulților și în sectoarele de formare pentru educaţia media, utilizarea multimedia şi de producţie, și furnizarea unui raport privind domeniul media în Europa pentru cursanţii adulţi;
 • Proiectarea unui program complet în domeniul media pentru adulți, un program modular, flexibil și ușor transferabil, bazat pe învățarea activă;
 • Dezvoltarea materialelor de învățare care favorizează utilizarea de metode de predare bazate pe studii de caz, activități bazate pe jocuri, activități bazate pe rezolvarea problemei;
 • Pilotarea modalității de învățare utilizând setările reale, în 7 țări;
 • Modificarea și pilotarea căii de formare și a materialelor aferente, în conformitate cu rezultatele de pilotare;
 • Întocmirea a 6 Academii Media în telecentre din 6 țări, oferind programul în mod constant și fiind un punct de referință pentru formarea în domeniul media a adulților;
 • Dezvoltarea și actualizarea unui website ca punct de referință pentru educația în domeniul media pentru adulți în Europa;
 • Sensibilizarea cu privire la relevanţa educaţiei în domeniul media pentru participarea deplină în societate;
 • Organizarea unei conferințe în domeniul alfabetizării în domeniul media pentru Incluziune, care va reuni factori de decizie, practicieni, alte părţi interesate, pentru a discuta acest subiect și pentru a planifica acțiuni comune;

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni și va fi implementat de Fundația EOS începând cu luna Noiembrie 2012.

___________________________________________________________________________________________________________________

Educație, calificare și facilitarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc sau în situație de abandon școlar

Beneficiar: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Obiectivul general al proiectului este crearea cadrului metodologic, a mecanismelor și instrumentelor de sprijin pentru dezvoltarea unor programe integrate pentru creșterea participării la educație și formare profesională inițială și facilitarea tranziției către un loc de muncă a elevilor și tinerilor re prezintă riscsau sunt în situație de abandon școlar.

Grupul țintă este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii; copii și tineri care nu au absolvit învățământul obligatoriu; persoane care au părăsit de timpuriu școala și manifestă analfabetism funcțional; personal implicat în dezvoltarea și implementarea programelor integrate adresate tinerilor cu risc de excluziune socială.

În cadrul acestui proiect  EOS va acorda asistență pentru dezvoltarea de metodologii şi instrumente, dezvoltarea de curriculum şi materiale suport  pentru formarea profesorilor şi a altor categorii profesionale și grupuri multiprofesionale.

Proiectul este finanțat  de Uniunea Europeană (Fondul Social European) - Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Inspectratul Școlar al Județului: Alba, Bisrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Constanța, Dolj, Ilfov, Olt, Suceava, Sibiu și Timiș; Colegiul Național al Asistenților Sociali, București; Fundația EOS Educating for an Open Society, Timișoara; Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, București; ENAIP-Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, Roma.

_________________________________________________________________________________________________________________

 Dezvoltarea competențelor cheie - premisă a incluziuni sociale

Beneficiar: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor cheie în învățământul primar prin crearea, testarea, pilotarea și implementarea unui program educațional integrat în vederea creșterii educației la nivel de sistem.

Grupul țintă este format din: directori ai unităților de învățământ, elevi, personal cu fcții de conducere, monitorizare, evaluare și control din inspectoratele școlare, structuri centrale și locale ale MECTS sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia.

In cadrul proiectului EOS va derula cursuri de formare a cadrelor didactice în TIC cu accent pe dezvoltarea competenelor de citit-scris în învățământul primar și în definitivarea designului platformei de resurse virtuale pentru cadrele didactice.

Proiectul este finanțat  de Uniunea Europeană (Fondul Social European) - Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Inspectoratele Școlare Alba, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Harghita Ilfov, Maramureș, Sibiu și Suceava; Fundația EOS - Educating for an Open Society, Timișoara; Infomedia PRO SRL, Bucureșt; Didactica Publishing House SRL, București; SC KFB Consult SRL, Cluj-Napoca; IA Magyarorszag Nonprofit Kft, Budapesta.

___________________________________________________________________________________________________________________

Profesioniști în managementul educațional preuniversitar (PROMEP)

Beneficiar: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității managementului educațional din învățământul preuniversitar prin revizuirea politicii în domeniu și formarea competențelor manageriale specifice categoriilor profesionale implicate pentru asigurarea unei mai bune adaptări a educației și formării presionale inițiale la nevoile pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere.

Grupul țintă este format din personal cu funcții de conducere, îndrumare și control (1444 persoane), din inspectorate școlare, structuri centrale și locale ale soitantului sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia.

În cadrul proiectului, EOS a elaborat și acreditat programul de formare continuă TIC în management educațional (40 de ore și 10 credite profesionale transferabile) și va coordona activitatea de instruirea a unui număr de 280 de formatori selectați la nivelul fiecărui județ și al solicitantului.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (Fondul Social European) - Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Parteneri: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; Fundația Cultural Științifică Orizont, Craiova; The North Leadership Centre, Newcastle University, Anglia; The Centre for Learning Behaviour Ltd, Anglia; Centrul Național de Formare a Personalului din învățământul preuniversitar; Fundația EOS - Educating for an Open Society, Timișoara; Softwin S.R.L., București; Asociația pentru Implementarea Democrației (AID), București.

Pentru mai multe informații privind proiectul Profesioniști în managementul educațional preuniversitar (PROMEP) accesați: www.promep.softwin.ro

_____________________________________________________________________________________________________________

Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole

Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural precum şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin încurajarea înfiinţării sau dezvoltării de întreprinderi non-agricole rentabile.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt persoane din mediul rural care vor absolvi cursuri organizate în 12 microregiuni. Cursanţii vor fi selectaţi astfel încât la sfârşitul proiectului să avem următoarele rezultate: 
- 72 de persoane ocupate în agricultura de semi-subzistenţă
- 36 de şomeri tineri interesaţi de înfiinţarea unei firme cu activitate non-agricolă
- 72 de manageri din mediul rural
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană [Fondul Social European] – prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în proporţie de 97,9% [3.526.156,87 lei].

În cadrul proiectului, EOS va elabora suportul de curs pentru modulul "Utilizarea calculatorului“, va coordona instruirea teoretică şi practică a cursanţilor din cele trei regiuni şi va efectua evaluarea periodică şi finală a cursanţilor.

Mai multe informaţii vor fi disponibile în curând pe pagina de internet a proiectului, care este momentan în dezvoltare.

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Proiectul Biblionet- Lumea in biblioteca mea, 2009-2012

Proiect finanțat de către Fundația Bill și Melinda Gates, își propune să faciliteze accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Creat în urma parteneriatului dintre IREX, EOS, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autoritățile locale și naționale și bibliotecile din țară, proiectul asigură infrastructura pentru 1600 de biblioteci publice și cursuri de formare pentru 3000 de bibliotecari, care să devină experți în adaptarea noilor tehnologii la nevoile comunității.

În cadrul proiectului, EOS furnizează servicii de formare pentru 82 de bibliotecari, prin programul de formare profesională pentru ocupația de Formator, acreditat de către Consiliul Național de Formare a Adulților (CNFPA) care să îi ajute pe bibliotecari să introducă și să dezvolte inovația în sistemul de biblioteci publice din România și cursuri de formare în utilizarea calculatorului pentru 1500 de bibliotecari, în scopul îndrumării utilizatorilor bibliotecilor în utilizarea noilor tehnologii.   


Descriere proiect

Pentru mai multe informații, accesați www.biblionet.ro

__________________________________________________________________________________________________________________

Proiectul Unlimited Potential, 2010-2011

Programul Microsoft Unlimited Potential este destinat comunităților locale, îndeosebi din zonele rurale sau din orașele mici, unde accesul la tehnologie este greoi, iar deprinderea abilităților de utilizare a calculatorului este considerată un proces dificil.

Pentru a veni în sprijinul acestor comunități compania Microsoft derulează, la nivel mondial, cu diferiți parteneri naționali, Programul Unlimited Potential.

În România acest program se derulează prin Fundația EOS în parteneriat cu Fundația Civitas din Cluj Napoca.

Programul Microsoft Unlimited Potential (UP) se adresează celor care doresc să-şi formeze şi dezvolte aptitudinile de utilizare a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, atât pe plan profesional cât şi personal. În anul 2010, programul va oferi prioritate acelor persoane care se afla în şomaj sau în căutarea unui loc de muncă, cursurile fiind gratuite pentru această categorie de beneficiari.

Specialiștii companiei Microsoft au conceput 8 module de cursuri, bazate pe aplicațiile Microsoft Office pentru ca oricine din comunitate să poată să învețe să utilizeze calculatorul. Fundația EOS pune la dispoziție acest curriculum și îi ajută pe cei interesați să deprindă utilizarea lui.

De-a lungul timpului în cadrul programului Unlimited Potential s-a format o rețea națională de Centre Comunitare pentru pregătirea în Tehnologia Informației. Începând cu anul 2007 acestea și-au schimbat denumirea lor inițială din „Centre Comunitare pentru pregătirea în Tehnologia Informației” în e-centre. În prezent această rețea deține un număr de 35 de centre active care se află într-o continuă creștere și dezvoltare. E-centrele din România sunt centre educaționale, non profit sau organizații comunitare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați site-ul: www.ecentre.ro

 /Proiect_ Construirea si gestionarea aliantei digitale pentru Romania  (1).ppt

 

Exploatarea noilor tehnologii pentru eficientizarea afacerii, finanţat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă  (3 ianuarie 2008 - 3 ianuarie 2009)

În contextul europenizării şi globalizării activităţilor economice, termenele limită au devenit tot mai stricte şi mai puţin flexibile, indiferent dacă vorbim despre procese de producţie, proiecte complexe legate de logistică sau dezvoltarea de noi servicii, întreprinderile trebuie să devină mai eficiente pentru a fi competitive, pentru a face față concurenței acerbe și standardelor ridicate. Ca urmare, pentru a face faţă concurenţei, cele mai multe companii se văd nevoite să accelereze procesele de design, construcţie şi/ sau producţie.

În acestă situație, proiectul s-a adresat managementului de vârf și mediu din întreprinderile  private și de stat din Regiunea de Vest (județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș) care prin intermediul noilor tehnologii de informare să ofere personalului de management abilități sporite de utilizare a aplicațiilor IT în vederea eficientizării proceselor economice.

Proiectul a fost implementat de către EOS cu partenerul său - Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi din cadrul Universității Politehnica Timișoara, având o valoare totală de 45500 Euro.

Rezultatele proiectului: 3 pachete de training specializate (Project Management, Foi de calcul tabelar- competențe expert, Prezentări- competențe expert); 172 de persoane au fost formate în utilizarea noilor tehnologii și exploatarea acestora în vederea creșterii economice; a fost respectat principiul egalității de șanse; peste 500 de firme au fost informate despre educația adulților, formarea profesională continuă și învățarea pe tot parcursul vieții.

 

Valorizarea educaţiei rurale în  Era Cunoaşterii, finanţat prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar (1 martie 2008- 28 februarie 2009)

Proiectul s-a axat pe prioritatea programului privind dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural, în conformitate cu noile curricula flexibile şi diversificate. Un accent deosebit a fost pus pe îmbunătăţirea calităţii procesului de predare – învăţare prin asigurarea unei mai bune corelări între oferta educaţională şi nevoile specifice comunităţii. Este evident că toate cadrele didactice trebuie să se adapteze unei game variate de elevi pentru a pregăti cetăţeni cu abilităţile complexe necesare participării la viaţa unei societăţi bazată pe cunoaştere. Pedagogia de care este nevoie pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte abilitatea de a gândi critic, de a crea, de a rezolva probleme complexe şi de a stăpâni chestiuni de specialitate este mult mai solicitantă decât aceea de a comunica şi dezvolta abilităţi de rutină.

Calitatea predării este prin urmare, în centrul sistemelor şcolare şi al eficienţei şcolare şi subliniază nevoia unei mai bune definiri a ceea ce înseamnă predare de calitate şi este în acelaşi timp un aspect necesar al oricărei abordări strategice pe termen lung.

Prin programul de formare continuă Valorizarea educaţiei în era cunoaşteriipropus de Fundaţia EOS – Educating for an Open Society şi partenerii săi: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Centrul Român pentru Educaţie Economică Bucureşti şi Institutul Intercultural Timişoara, derulat în cadrul proiectului Phare 2005, 100 de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în liceele din mediul rural din judeţele Timiş (Liceul Teoretic Periam, Grup Școlar Agricol Biled și Liceul Teoretic " Sf. Kiril și Metodii" Dudeștii Vechi) şi Arad ( Grup Şcolar Cermei, Grup Şcolar Industrial „Ion Buteanu” Gurahonţ, Grup Şcolar Beliu, Grup Şcolar „Moga Voievod” Hălmagiu, Grup Şcolar „Vasile Juncu” Miniş, Grup Şcolar Săvârşin ) au acumulat competenţe şi abilităţi noi ce au fost transpuse în procesul instructiv – educativ.

Costul total al proiectului: 64.975,00 EURO din care 62.975,00 EURO acordaţi de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin programul Phare 2005; 2.000,00 EURO contribuţie Fundaţia EOS şi parteneri.

Obiectivele specifice proiectului au fost

1. Îmbunătăţirea calităţii programelor de formare adresate cadrelor didactice din liceele din mediul rural prin crearea unui pachet de formare bazat pe nevoile beneficiarilor şi care dezvoltă competenţe generale şi specifice adaptate provocărilor societăţii actuale.

2.  Formarea a peste 100 de cadre didactice din judeţele Arad şi Timiş pentru a dobândi competenţe generale şi specifice cu privire la stimularea elevilor de a deveni cetăţeni activi ai Uniunii Europene şi crearea de parteneriate durabile în cadrul comunităţilor locale pentru o dezvoltare locală armonioasă.

 

Proiectul Competitivitate și antreprenoriat în Economia Cunoașterii finanţat prin Programul Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman (ianuarie 2007- ianuarie 2008)

  PProiectul și-a propus să sprijine angajații din întreprinderi prin oferirea unor oportunități de formare continuă în domeniul noilor tehnologii informaționale, care să promoveze un acces mai bun la serviciile electronice și la noile tehnologii de informație și comunicare. Programul de formare s-a concentrat pe modalitățile în care noile tehnologii emergente pot oferi beneficii practice dacă sunt folosite în cadrul unor operațiuni economice și cum pot fi aplicate în mediile de afaceri. 

Obiectivele generale ale proiectului:

1. Creșterea flexibilității și adaptabilității a unui număr minim de 210 angajați din întreprinderi, la noile rigori și cerințe impuse de economia bazată pe cunoaștere, prin oferirea unor programe de formare în domeniul tehnologiei informaționale

2. Îmbunătățirea pe parcursul proiectului a capacității celor 210 angajați care au participat la programele de formare de a exploata noile tehnologii informaționale în mediile specifice fiecărui domeniu în care își desfășoară activitatea

3. Facilitarea accesului la cursurile de formare/ perfecționare prin garantarea egalității de șanse

Obiectivele proiectului au fost atinse prin parteneriatul creat între Fundația EOS, Asociația "Maria"- asociația femeilor din Brad, Asociația pentru Dezvoltare ALIAS- Lupeni și Asociația BLYTHSWOOD România, Filiala Banat. Proiectul s-a derulat în localitățile Regiunii de Vest, Brad și Lupeni din județul Hunedoara și Jimbolia din județul Timiș.

Valoarea proiectului 57 880 Euro, din care 45 147 euro prin Programul Phare, 12 733 contribuție EOS și parteneri.

  prObiectiveleOOOOobiectivele O

  

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...