Certiport - Bronze Solution Provider

Achiziție consumabile

 

Fundaţia EOS – Educating for an Open Society cu adresa de contact în str. Treboniu Laurian nr. 5, ap. 2-5, cod 300200, Timișoara, România, beneficiar al finanţării nerambursabile din POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, în baza contractului nr. POSDRU/55/1.2/S/41523, în cadrul proiectului „ Dezvoltarea competențelor cheie – premisă a incluziunii sociale”, publică prezentul anunţ pentru „Achiziţionare  consumabile - coduri CPV 30197621-5, 30197642-8, 30125120-8, 30125110-5, 30192121-5, 30234400-2, 30197210-1, 30199600-6, 30199230-1, 30192920-6” în Timișoara.

Anunțul pentru achiziția de consumabile

Documentația pentru ofertanți

eCentre.ro

Reţeaua de e-Centre este o alianţă naţională de centre tehnologice comunitare ...

Telecentre-Europe

Telecentre-Europe reprezintă o reţea de organizaţii care luptă pentru incluziunea digitală la nivel european ...

Certipro

Certiport este lider mondial în ceea ce privește validarea competenţelor digitale de astăzi ...